SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

 • Sürdürülebilirlik, bugünün ihtiyaçlarını geleceğin kaynaklarını tüketmeden karşılama yeteneğidir. Bize yeni bir kavram gibi gelmesine rağmen elli yıldır dünyada tartışılan bilimsel çerçevesi, raporlama ve denetim standartları oluşturulan bu kavram, ekonomik kalkınmanın yeni paradigması ve global şirketlerin iş modelidir.
  Artık sayıları on binleri bulan uluslararası şirketler sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yapmakta, yıllık periyodlarla raporlamakta ve bağımsız denetim şirketlerince ‘assurance’ onayı alarak bambaşka bir ligin oyuncusu olmaktadırlar.

  Sürdürülebilirlik kavramı, inoğlunun bugüne kadar ürettiği en çarpıcı ve kuvvetli kavramdır. İnsanoğlunun kısa dönemli sarhoşluktan kurtularak  “aklını başına alma ve vicdanını kullanma” çabasının deklarasyonudur. Sürdürülebilirlik tek kelimeyle ‘Bilim’dir ve amacı insanlığın karşı karşıya kaldığı, kadim ve daha önce emsali görülmemiş problem ve tehditleri anlama, önleme ve çözmede tek tek yetersiz kalan diğer bilim dallarını bu amaç doğrultusunda geniş ve entegre bir bakış açısıyla birbirine bağlayarak, global sürdürülebilir toplumu inşa etmektir.

  DEVAMI »

ENTEGRE RAPORLAMA

 • On yıldır ‘sürdürülebilirlik’ üzerine çalışan, eserler üreten bir akademisyen olarak; sürdürülebilirlik ve entegre raporlamanın ülkemize uyarlanmak üzere olduğu şu günlerde; “insanın”, tüm değer yargılarının terazisi olduğu inancından hareketle, entegre raporlama standartları oluşturulurken ‘insani’ bakış açısının ihmal edilmemesi gerektiğini kayda geçerek başlamak isterim. Zorunlu mali tablo verilerini; ekonomik, sosyal ve çevresel açılarla bütünleştirerek tek çatı altında toplamayı amaçlayan yeni paradigma değişikliğine entegre raporlama[1] deniyor.

  Sözünü ettiğimiz sistematik, ileride detaylı bir şekilde değineceğimiz ‘sürdürülebilirlik raporlaması’ndan daha kapsayıcı çerçeve ihtiva etmektedir. Entegre raporlamanın nasıl yapılacağı, hangi standartlarda hazırlanacağı, denetimi ve derecelendirilmesi, hangi periyodlarla yayımlanacağı gibi hususlar (The International Integrated Reporting Council-IIRC) Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi tarafından düzenlenmektedir. Konseyin tarifiyle; Bir entegre rapor bir kuruluşun stratejisinin, kurumsal yönetiminin, performansının ve beklentilerinin kuruluşun dış çevresi bağlamında kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmayı nasıl sağlayacağının kısa ve öz bir şekilde bildirilmesidir. 

  DEVAMI »
Yukarı
 • Bizi sosyal medyada takip edin
 • Bizi Facebook'tan beğenin
 • Bizi Twiiter'dan takip edin
 • Bizi Linkedin'den ağınıza ekleyin