SUADİYE DENETİM MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Kategori: Duyuru

05 Eyl

Serbest Meslek, Müstahsil ve İrsaliye Elektronik Oluyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan TASLAK VUK TEBLİĞİ kapsamında; ·         E-Serbest Meslek Makbuzu (Doktorlar, Avukatlar, Mali Müşavirler gibi meslek mensupları tarafından düzenlenir). ·         E-Müstahsil (Fatura düzenlemeyen çiftçiler gibi bireysel kişilikler tarafından düzenlenir). ·         E-İrsaliye (Kendi depoları arasında ya da farklı işletme depoları arasında mal sevkiyatı yapan işletmeler tarafından düzenlenir). Kullanımlarının 01.07.2018 tarihinden itibaren uygulamaya alınacağı, bu tarihe kadar […]

23 Mar

REDDEDİLEN FATURA MUHASEBE KAYITLARINA ALINIR MI?

Alıcılar ticari olarak kesilen faturaları onaylamak için son günü bekleyip son gün red ettikleri durumda irsaliye tarihi ile fatura tarihi arasında 7 günlük süre aşılmış olmaktadır. Ya da 1 kaç saat süre kalmaktadır veya araya bir kaç fatura kesilmiş olacaktır. (örneğin 01.01.2017 tarihine kesilmiş olan fatura 07.01.2017 tarihinde red edilsin ve faturanın seri numarası GIB20170…..1 […]

16 Mar

Elektronik Fatura Başvuru Rehberi ve Kılavuzu Güncellenmiştir

e-Fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini entegrasyon usulü ile gerçekleştirmek isteyen mükelleflerin entegrasyon çalışmaları tamamlanana kadar kullanıcı hesapları açılmayacaktır. Yapılan düzenlemeler ile kendilerine belli bir tarihe kadar uygulamaya geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerden zorunluluk tarihine kadar entegrasyon çalışmaları tamamlanmayanların Portal hesapları Başkanlığımızca otomatik olarak açılacaktır. Entegrasyon testlerini bir yıl içinde tamamlayamayan  mükellefler,  uygulamayı  […]

11 Mar

E-Defter Uygulaması İle İlgili Özellik Gösteren Durumlar

Bilindiği e-defter uygulaması zorunlu olan mükellefler açısından 01.01.2015 itibariyle uygulama geçmiştir. E-defter uygulamasında bazı özellikli durumlar ile ilgili açıklamalarımız aşağıda özetlenmiştir. Amortisman kaydı, virman işlemi gibi belgeye dayanmayan kayıtlarda belge türü alanının kullanılmasına gerek yok. Eğer fatura, çek, senet, makbuz, navlun, satıcı sipariş belgesi, müşteri sipariş belgesi gibi belge türü haricinde bir belge varsa “documentType […]

02 Mar

E-Defter Berat Yükleme Süreleri

Financial services must tie these three factors together – customer experience, best practices and reliability/responsiveness – to have an effective web presence. They can’t go hard into one particular area and ignore the others. They have to understand what’s available versus their competitors, what consumers think of their sites versus competitors’ and how their sites are performing.

04 Kas

Evde Çocuk Bakım Hizmeti

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Avrupa birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen bir projedir. Proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının Program Otoritesi olduğu ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) bileşenlerinden biri olan “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)” altında yürütülmektedir. Proje […]

04 Kas

Doğum Yardımı İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Doğum yardımı kimler alabilir? İşte başvuru için yapılması gerekenler Çocuğu olan ailelere yönelik ilk kez gerçekleşecek ”doğum yardımı” uygulamasına rekor başvuru var. Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 ve sonrasında çocuk sahibi olan vatandaşlara verilecek. Peki Doğum yardımı kimler alabilir? İşte başvuru için yapılması gerekenler… Doğum Yardımı almak isteyenler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal […]

04 Kas

Elektronik Tebligat Uygulaması

Elektronik Tebligat uygulamasının isteğe bağlı olarak sisteme katılan mükellefler için 01.10.2015 tarihinde zorunluluk kapsamında olan mükellefler için ise 01.01.2016 tarihinde başlayacaktır. Teknolojide yaşanılan gelişmelerin vergi işlemlerine katmış olduğu en son yenilik olarak “Elektronik Tebligat”uygulamasının özellikleri ve konuya ilişkin mevzuat hükümleri ve genel tebliğ ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda vergilendirme işlemleri hem mükellefler hem de idare açısından […]

01 Kas

İş Görmezlik Ödeneği

5510 sayılı SS ve GSS Kanun uygulaması bakımından kısa vadeli sigorta kollarından sigortalıya parasal nitelikte “günlük geçici iş göremezlik ödeneği” verilir. Geçici iş göremezlik; kısa vadeli sigorta kolları arasında sayılan, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulları raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışmama durumudur. İş kazası […]

05 Şub

Firmanız E-Fatura Kapsamına Giriyor mu?

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği; elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler şu şekilde sıralamıştır: a)      5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar, b)     5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon […]