SUADİYE DENETİM MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

MUHASEBE FELSEFESİNİN BİLİM DÜNYASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

04 May
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

MUHASEBE FELSEFESİNİN BİLİM DÜNYASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

Yazı yokken hesap vardı, yine yazı yokken düşünme vardı. Fakat son üçyüz yılda başta düşünme yeteneğimiz olan felsefeyi, beraberinde ekonomik hayatımızın refleksi olan muhasebeyi günlük hayatımızdan bilinçli bir şekilde çıkardık.

Ortaçağ Kıta Avrupası ise tam aksine ekonomik ve felsefi yapılanmaların beşiği olmayı başardı. Sonuç ortada. Gerçekten de, muhasebenin ‘boş işlere’, felsefenin ‘boş laflara’ işaret ettiği toplulukların içine düştüğü çaresizlik tesadüf değil. Hangi ekonomi – politik temeller üzerine düşünürsek düşünelim, muhasebe ve felsefe kelimelerini barıştıramadığımız sürece, acı duymaya ve acınmaya devam edeceğiz.

Önceleri bütün bilimler felsefenin içinde idi. Bilimlerin bugünkü gibi tek tek kitaplarının ve bilim insanlarının olması, birkaç yüzyıl önce bilimsel disiplinlerin felsefeden ‘bağımsızlaşmaları’ ile mümkün oldu. Ancak daha sonra her bilimde en son mertebeye çıkan bilimciler o bilimin felsefesini yapmaya başladılar. Tıbbın, fiziğin, biyolojinin vb. felsefesi yapılmaya başlandı. Ne hazindir ki muhasebe felsefesi üzerine çalışma pek yapılmadı.

Muhasebe felsefesinin akademik, mesleki ve ticari yönlerini konuşacağımız “Muhasebe Felsefesinin Bilim Dünyasındaki Yeri ve Önemi” adlı 139. Toplantımız, Dursun Ali YAZ tarafından gerçekleştirilecektir. Dünya ve Türkiye literatüründeki gelişmeler yanında konunun ekonomik hayat üzerindeki etkileri de irdelenecektir.

Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü