İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI VE BAŞKANI YAHYA ARIKAN 1989-2018

Açıklama

Türkler MS 900’lerde göçe başladıkları Orta Asya’daki Turan ovasından Anadolu’ya gelmişler,
oradan Balkankara geçip, 1. Murat’ın şehit olduğu Kosova Ovası’na 1389’da ulaşmışlardır.
Bu süreçte yurt belledikleri Anadolu’ya yerleşmişlerdir.

Dört yüz yılı aşan süre içinde Türkler iki kayıt kültürü yaşamışlardır. İlki Orta Asya’daki Göktürkler (552-742) ve
Uygurların (745-840) kayıt kültürleri; ikincisi de Anadolu’da Arap ve Fars kültürlerinin etkisi ile oluşan,
Merdiven Yöntemi adıyla simgeleşen devlet muhasebesidir. Bu kayıt kültürünü Selçuklular (1048-1308)
ve etkin olarak da Osmanlılar (1299-1922) yaşamışlardır.

Türkler’in üçüncü kayıt kültürü, Osmanlı döneminde Tanzimat (1839) ile başlayan ve Cumhuriyet (1923) ile devam eden
Batı Avrupa ile entegrasyon sürecidir. Çift yanlı kayıt yöntemi ile simgeleşmiştir. Fars ve Arap kültürü
çerçevesinde Osmanlıca’da Arap alfabesi ve rakalmları ile yürütülen kayıt kültürü, Cumhuriyet’te Latin harfleri ile
(1928) devam etmiştir.

2011 yılında kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile muhasebe düşüncesinde yeni bir evre,
küreselleşme evresi başlamıştır. Kendisini XIX. yüzyılda kabul ettiren çift yanlı kayıt yöntemi temelinde,
uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde başlayan bu sürece, Türk muhasebe düşüncesi adapte olmaya çalışmaktadır (Ocak 2019).