ORTA DOĞU MUHASEBE TARİHİ ( MÖ 3000 – MS 2000 )

Açıklama

Orta doğu Muhasebe Tarihi  kitabı  Sayıştay Başkanlığı tarafından Yayımlandı

Orta Doğu Muhasebe Tarihi
Çalışmalarını 2013 yılında başlatmış olduğumuz ve Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ koordinatörlüğünde İran, Suudi Arabistan, Mısır, İtalya ve Türkiye’den akademisyenler tarafından hazırlanan Orta Doğu Muhasebe Tarihi (MÖ 3000-MS 2000) adlı eser, üç cilt bir arda özel kutusu içinde Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.

Eser, Ortadoğu muhasebe tarihiyle ilgilenen muhasebe tarihçilerinin yoğun çalışmaları sonucunda edindikleri bilgi ve tecrübelerin yazıya dökülmesidir. Muhasebe kültürlerinin her biri; farklı dil, farklı rakam, farklı yazı, farklı para, farklı kayıt malzemesi kullanmış olsalar da her bulgu, tarih zincirinin değerli bir halkasını oluşturmaktadır.

Orta Doğu muhasebe kültürünün, dünya muhasebe tarihinde özel bir yeri vardır ve başlangıcı M.Ö. 3000’li yıllara kadar uzanan, beş bin yıllık süreci kapsayan bir kayıt kültürü, bir hesaplaşma kültürüdür. Eserde Muhasebe tarihinin beş bin yıllık süreci özetlenmeye çalışılmıştır.

Orta Doğu Muhasebe Tarihi (M.Ö. 3000-M.S. 2000)
Ansiklopedik boyda üç cilt halinde, Türk ve Mısır muhasebe tarihçilerince hazırlanan eserde Orta Doğu Muhasebe Tarihi, aşağıda gösterilen yedi bölüm olarak ele alınmıştır.
Eski Mısır Medeniyeti ve Kayıt Kültürünün Gelişimi (MÖ 3000 -MÖ 30)
Anadolu ve Mezopotamya Arasında İlk Uluslararası Ticaretin Hesaplaşma Kayıtları (MÖ 2000 – MÖ 1700)
Batı Anadolu’da Metal Para Bulguları, Persler ve Sonrası (MÖ 650 – MÖ 30)
Doğu Roma İmparatorluğumda Kayıt Kültürü (330 -1453)
Orta Doğu Muhasebe Tarihinde Islami Dönem (750 -1839)
Orta Doğu Muhasebe Tarihinde Batılılaşma Süreci: Osmanlı ve Cumhuriyet uygulamaları (1839-2011)
XXI. Yüzyıl Başlarında Orta Doğu Ülkelerinde Muhasebe Uygulamaları

Türk muhasebe tarihçileri son yirmi beş yılda Orta Doğu muhasebe tarihi ile yoğun olarak meşgul olmuşlar dünya kongresi ve konferanslar düzenlemişler, çok sayıda etkinliğe katılmışlar, yayın yapmışlardır. Orta Doğu muhasebe tarihi projesi bu deneyimlerin ürünüdür.

Orta Doğu muhasebe tarihi çok derindir. Bu eserde kimi kültürlere değinilme fırsatı bulunamamıştır. Ama önemli sayılabilecek kayıt kültürleri inceleme konusu yapılmıştır. Eksiklerin zaman içinde giderileceği düşünülmektedir.

Muhasebe tarihi, hesaplaşma ve kayıt kültürü ile ilgilidir. Orta Doğu muhasebe kültürlerinin her biri, farklı dil, farklı rakam, farklı yazı, farklı para, papirüslerden kil tabletlere uzanan farklı kayıt malzemesi kullanmış olsalar da her biri, muhasebe tarihi zincirinin değerli bir halkasını oluşturmaktadır.

Orta Doğu muhasebe tarihini zenginleştiren, hem üç kıta üzerinde, farklı milletler tarafından geliştirilmesi hem de dünyada ilk uluslararası ticaretin hesaplaşma kültürüne ve ilk metal para bulgularına ev sahipliği yapmasıdır.

Öte yandan, İslami dönemde 750-1879 yılları arasında devlet muhasebesi kültürünün başarılı uygulamalarını dünyanın bir başka yerinde görmek zordur.

Bu eseri, XXI. yüzyıl başlarında hazırlayan Türk muhasebe tarihçilerinin, gelecek kuşakların bu kültürün farklı boyutlarını ortaya koyacaklarından kuşkuları yoktur.